Hur man monterar en sandblästare hemma

Sandblästring möjliggör högkvalitativ och snabb rengöring av ytan från smuts och mattar glaset. Den första typen av verksamhet är mycket efterfrågad i små bilverkstäder och till och med privata garage. Problemet är att de uppsättningar av utrustning som erbjuds på marknaden är dyra. I det här fallet, till exempel, i närvaro av en hemma mästare har tillräckligt med produktiv kompressor. I det här fallet kan du montera en sandblästare med egna händer, med bokstavligen bortkastade föremål och delar som du kan köpa hos alla hushållsaffärer.

Design och arbetsprincip för sandblåsare

Sandblästring med egna händer kan monteras på grundval av två konstruktionsscheman som skiljer sig i fysiken för tillförseln av slipmedel till utmatningsbanan. De kommer dock att ha nästan samma lista med betydande noder.

 1. Kompressorn är huvudanordningen för att tvinga luft.
 2. En mottagare som kan tillverkas av en gascylinder.
 3. Kapacitet för slipmedel av tillräckligt liten volym, som är tillverkad av freoncylinder eller brandsläckare.
 4. Pistol, huvudverktygsoperatörsinstallationen.
 5. Anslutningsslangar.

Det är viktigt! För att säkerställa långvarig drift och stabila parametrar hos slipmedelsblandningen måste sandblåsanordningen nödvändigtvis innefatta en avfuktare. Om en reciprocating kompressor används, rekommenderas att installera ett oljefilter system på luftinloppsbanan.

 Principen om sandblåsare

Varje hemlagad sandblästring bör bilda en luft-slipande blandningsström vid utloppet. Med detta tryckkrets använder slipmedelstrycket i utloppet, där det blandas med luftflödet från kompressorn. Hushållssandblästare ejektortyp använder Bernoulli-effekten för att skapa ett vakuum i slipmedelsvägen. Den senare kommer in i blandningszonen under atmosfärens verkan.

Ritningar och självtillverkade sandblästringsscheman, där apparaten kan monteras hemma, är mycket olika. Anledningen är att hantverkare använder vad de har till hands för sina produkter. Därför är det rimligt att överväga de allmänna principerna för vilken hemlagad sandblästringsutrustning är byggd.

Från vilken du kan samla sandblästring

För att förstå hur lätt det är att göra en sandblästring med egna händer, räcker det med att dölja funktionerna i arbetet i varje monteringsnod. I det här fallet blir valet av tillgängliga delar eller färdiga produkter uppenbara.

 1. Blandningsenhet. Här kommer från två slangar sand för sandblåsning, komprimerad luft från kompressorn. Vid utloppsklar luftskurande blandning. Samtidigt finns det inga krav, till exempel blandningskammarens volym, till noden. På grundval av detta kan du, för tillverkningen, använda en vanlig sanitetsfilm.
   VVS-tee

 2. Styrenheter. En vanlig manuell sandblåsare bör kunna justera luftflödet.och intensiteten hos slipmaterialet. Det finns emellertid inga krav på kontrollenheten. Hemma är denna roll väl utförd av vattenkulventiler av stål.
   Vatten kulventil

 3. Anslutningspunkter. För att ansluta slangar till en bärbar sandblåsare installeras konventionella armaturer. De kan utrustas med slangklämmor för säker passform. Alla dessa komponenter är lätta att köpa i butikerna.
   union
 4. mottagare. Denna del av konstruktionen behövs för att underlätta kompressorns funktion och stabilisera trycket. Mottagaren är säker på att behövas om du vill få en kraftfull sandblästring med egna händer. Det är möjligt att tillverka denna apparat från en brandsläckare av pulverform med en stor behållarkapacitet. Ett annat alternativ är att göra mottagaren ur en gascylinder.
   Gasflaska
 5. Slipkammare. Komponenter för tillverkning kan variera beroende på vilken typ av installation som skapas. Till exempel monteras en minisandblästare av en ejektortyp med en plastflaska för slipmedel. Tryckinstallation kommer att kräva en robust behållare tillverkad av brandsläckare eller freonballong.
   Freon flaska

Det är viktigt! Anslutningsplanen för avfuktnings- och oljeavfångningsanordningarna beror på den specifika produkt som köpts för detta ändamål.Flertalet modeller på marknaden behöver emellertid bara göra en kran från en sanitär tee, på vilken slangkopplingar är monterade.

Algoritmen för sandblästring från en gasflaska eller en brandsläckare

Den enklaste sandblästring som du kan göra själv är en trycktypsinstallation.. För dess tillverkning kommer att behöva (principerna för urval och syfte med komponenterna som beskrivs ovan):

 • kulventiler, 2 st;
 • freonbehållare, gas- eller brandsläckare;
 • ett rörstycke för att skapa en tratt av slipmedel i kammaren;
 • tees, 2 delar;
 • slangar med inre diametrar av 10 och 14 mm för frisättning av slipmedel och lufttillförsel från respektive kompressor;
 • beslag och slangklämmor;
 • VVS-band för att ansluta strukturelementen.

Sandblåsning sker enligt följande algoritm.

 1. Kameran är förberedd. För att göra detta utvisas gas från en brandsläckare eller pulver hälls ut, innehållet avlägsnas från alla cylindrar under tryck.
 2. I ballongen gör hål. Från ovan - för att somna i slipning (motsvarande diameteren på det valda röret), nedanifrån - för att svetsa kranen.
   Borrhål

 3. Kranen för justering av tillförsel av ett slipmedel kan tätt svetsas en cylinder. Ett annat alternativ är att förinstallera adaptern, på vilken regulatorn är skruvad.
   Avslutad konstruktion
 4. Efter kranen, med en fum-tejp, installeras en tee, en blandningsenhet.
 5. En ventil är monterad på cylinderventilen, och en tee är installerad bakom den.

Sammansättningen av grundkonstruktionen kompletteras genom svetsning av hjul eller bärhandtag. Stör inte och stödbenså att sandblästring inte bara är mobil, men också hållbar.

Vidare utförs förbindelserna och bildningen av tillförsel- och utmatningsbanor för den färdiga arbetsblandningen:

 • På cylinderventilen installeras nedre tejkopplingar;
 • En slang med en diameter på 14 mm lufttillförsel är placerad mellan ventilen och den motsvarande blandningsenheten vid botten av cylindern.
 • en kompressor är ansluten till den återstående tillförseln av ventilen tee med en passning;
 • till den fria urladdningen av den undre teen fixera tillsatsslangen i arbetsblandningen.

 utformning

 Formationsutgång

På denna skapning av enheten kan anses vara klar.

 Sandblaster konstruktion

Tips! För att säkerställa täthet rekommenderas att man tar upp ett skruvlock på röret med slipande sand.

Vad man ska göra munstycket och pistolen

Hemmagjord pistol för sandblästring är inte heller svårt. Den kan tillverkas med munstycke för kulvattenventilmonterad på änden av luft-slipande matningsslangen. Detta utmatningselement är en spännmutter som fixerar munstycket för sliputmatning.

Det sista elementet i strukturen - munstycket - kan vara tillverkat av metall, vrid delen på en svarv. Men mer förnuftigt Gör ett munstycke ur tändstiftet. För att göra detta skärs den gamla delen av en kvarn, som separerar den hållbara keramiska pelaren från metallelementen i strukturen och bildar en lämplig längd.

 Tändstift

Det är viktigt! Processen att separera den önskade delen av ljuset är den oundvikliga bildningen av en stor mängd damm och en obehaglig lukt. Därför, om det inte finns några färdigheter i att arbeta med en kvarn och en verkstad, rekommenderas det att köpa en keramisk munstycke i en butik.

Det bör noteras: Hemmagjorda mönster visar ofta bättre resultat än en färdig pistol för sandblästring, varav många modeller presenteras i detaljhandeln. Därför är det rimligt att spendera tid på att skapa en egen lösning, vilket inte kräver betydande finansiella investeringar.

Alternativa tillverkningsmetoder

Många alternativ för hemlagad sandblästring på grund av ägarnas behov och de olika tillgängliga materialen. Du kan göra din egen effektiva installation med produkter avsedda för andra verk. Till exempel, för att montera en dammfri sandblästare med egna händer, hjälper enheten till högtryckstvätt. Nedan följer några fungerande och effektiva alternativ för hemlagade installationer.

Från högtrycksbricka

Sandblästring kan samlas in från Kärcher. Denna bilvård ger ett högt tryck av vatten vid låg flödeshastighet. För att få en effektiv, dammfri installation behöver du bara montera ett speciellt munstycke på utloppsröret. Det kommer att kräva:

 • självtillverkade eller inköpta keramiska munstycken i butik;
 • förstärkt slang;
 • blandningsenhet, lämplig tee med en lämplig diameter;
 • matningsjusteringsenhet, dispenser med cylindrisk typ;
 • slipmedel, utrustad med en lufttillförselväg till en sluten behållare med sand eller annat material.

Vatten sandblästring från Kärcher arbetar på ejektorkretsen. Vatten under högt tryck, som passerar genom blandningsenheten med hög hastighet, skapar ett vakuum i slitbanans väg. Sanden går in och utstötas med högtrycksvätska.

 Vatten sandblästring från Kärcher

Vatten sandblästring av denna design har några funktioner.

 1. Flödeshastigheten är hög med låg vattenförbrukning.. Detta gör att installationen kan användas för glas, mattor eller annan bearbetning.
 2. För stabil matning bör ett slipmedel av likformig dispersion och en liten fraktion användas. I levnadsvillkor, bra, siktad flodsand.

Från spolpistolen

Små och effektiva - så här kan du beskriva sandblästring från ett slagpistol. Denna enhet tillåter med tillräckligt hög effektivitet att utföra exempelvis kroppsarbete. Prestationen beror emellertid helt på kompressorn som används. För att montera behöver enheten:

 • färdig pneumatisk blåspistol;
 • sanitär tee;
 • kulventil för att justera flödet av slipmedel;
 • spännmutterutgångsmunstycke.

Designen är inte komplicerad. Hur man samlar in - kan ses på följande bild.

 Utformningen av spolpistolen

Som kapacitet för slipmedel kan den användas som en lätt cylinder från en pulver brandsläckare, och plastflaska.

 Plastflaska

Använda en sprutpistol

Du kan skapa en självtillverkad sandblästring från sprutpistolen. För detta behöver du:

 • blandningsventil från en konventionell sprutpistol;
 • handtaget med sprutpistolens lufttillförselmekanism;
 • flaska för slipande blandning:
 • tee;
 • kulventilregulator.

Schemat för den färdiga anordningen är som följer:

 Schemat för den färdiga anordningen

För att bygga strukturen behöver du:

 • genomborra sprutpistolen för att använda munstycket av önskad storlek;
 • fäst en blandningstopp till pistolen;
 • Montera och säkra matnings- och cirkulationsslangarna.

Det är viktigt! Start av tillförsel av sand eller annat slipmedel från tanken utförs genom att helt enkelt trycka på avtryckaren. Volymen på flaskan är tillräcklig för att hantera små delar eller ytor i 20-30 minuter.

Som en slutsats

Så att självtillverkad sandblästring inte blir ett problem och inte förstöra ägarens hälsa, försumma inte den enkla säkerhetsbestämmelser. Det rekommenderas att omedelbart avlägsna damm från behandlingsområdet. En anordning för att lösa detta problem kan tillverkas av en dammsugare.För att uppnå den maximala skyddsnivån är det dock nödvändigt att arbeta i andningsskydd, använd en otät förseglad kammare för rengöring och slipning av små delar.

Den mest populära sandblästaren år 2018

Enhetsslipning AE & T T06505 19 av l.

Sandblästermaskin 17 l GARWIN 8866101

N33235 Sandblåsningskamera 90l. AE & T T06301 bordet

JTC-5324 Sandblästermaskin, 1/2 "slang, max. Tryck. 250PSI, volym 38l.

Sandblåsningspistol Fubag Sbg142 / 3

Kommentarer: 0
Fortsätter temat:

videokamera

Hemmabio

Musikcenter