jonisator

Ionizer - En apparat som producerar negativt laddade syror av ilt och kväve från luften. Vad är dess användning? Var och en av oss kände luftens extraordinära friskhet efter regn eller i granskogen - detta fenomen beror på den höga koncentrationen av luftjoner som bildas av blixtnedsläpp och använder fotosyntes. Exakt samma luftjoner i en stadslägenhet kan erhållas med en joniserare.

Chizhevsky-ljuskronan, uppfunnad av forskaren med samma namn i 20-talet av 20-talet, anses vara den första joniseraren i världen. Han studerade fenomenet aeroionification från olika sidor, vilket föreslår dess tillämpning både i vardagen, för människors hälsa och inom djurhållning och jordbruk.

Idag kan joniserare användas både för hushåll och industri. Om vi ​​pratar om produktion, först och främst, används de för att bearbeta polymerer före målning. Vattenrening i pooler, luft på sjukhus utförs också med hjälp av dessa användbara anordningar.Och på grund av det faktum att jonisering kan påskynda eller sakta ner massöverföringsprocesser (beroende på laddningen av producerade partiklar), används den vid rengöring av förbränningsprodukterna, för att påskynda rökningsprocessen och i många andra fall. Hushålls joniserare är inte bara apparater för direkt mättnad av luft med joner, men också olika hårtorkar, luftfuktare, dammsugare och även bärbara datorer med joniseringsfunktion.

videokamera

Hemmabio

Musikcenter