steriliserings

Sterilisator (torkugn) är en speciell anordning för desinfektion av instrument från alla befintliga skadliga mikroorganismer. Sterilisering utförs vid hög temperatur men utan ökning av tryck. Enheten uppfanns av den franska forskaren Denis Papen år 1679. Sterilisatorns verkan är baserad på varmlufts egenskaper, för att ge torr värme, vilket bidrar till desinfektion av utrustning.

Även om steriliseringsmedel kan skilja sig åt i form och metod för uppvärmning är de alla gjorda av värmebeständiga metaller och asbest. Inuti enheten finns hyllor för disk, instrument, en termometer är monterad överst och en fläkt är också installerad där, vilken stänger under proceduren. Före sterilisering tvättas instrumentet försiktigt och förpackas i papper, vilket avlägsnas omedelbart före användning.

Sterilisatorens tillämpningsområde är medicin, kosmetologi, industrilaboratorier. Under desinfektionsprocessen försämras instrumenten inte, erosionen av glasobjekt uppstår inte, enheterna behöver inte specialvård och är lätta att använda.Moderna modeller av enheter kan styra processerna som förekommer i dem, tillåter inte överhettning och ansluts till en dator för att justera torkskåpets driftparametrar.

videokamera

Hemmabio

Musikcenter