gejser

gejser Det här är namnet på en väggmonterad varmvattenberedare som arbetar med energi som härrör från förbränning av gas. Kolonnen värmer omedelbart vattnet och är ekonomiskt fördelaktigt på grund av användningen av gas. Detta kan vara flytande (ballong) eller naturgas.

Geysers uppfinnare är ingenjören H. Junkers. För mer än ett sekel sedan öppnade tysken en anläggning för produktion av gasutrustning, som började producera kolonner, som ofta används idag.

Geyser finns inte bara i hus och stugor. De är installerade i lägenheter och förgasade hus. Vid montering av enheten är det nödvändigt att observera säkerhetsåtgärder: skorstenar och ventilation ska placeras i rummet. När man talar om enhetsanordningen bör man notera de viktigaste elementen: en brännare, en värmeväxlare och sensorer som gör det möjligt för kolonnen att fungera.

Huvudindikatorerna för enheten är den förbrukade och användbara kraften, på vilken enhetens effektivitet och gaskostnaden är beroende. Följande viktiga indikatorer det är trycket av vatten och gas.Det är helt klart att vid lågt tryck vägrar vattnet att fungera. Brännaren kan tändas automatiskt när vattenkranen öppnas eller manuellt, genom att trycka på en specialknapp.

videokamera

Hemmabio

Musikcenter