Värmepistol

En värmepistol är en luftvärmare för stora rum, vars huvudsakliga egenskaper är dess förmåga att röra sig. Pistolen kan ofta hittas vid uppvärmning av garage, byggnad och shopping, lager, växthus. Dessa är de mest kraftfulla värmare av vår tid - deras värmeffekt når 200 kW.

Tack vare forskning och upptäckter i mitten av XX-talet visas den första värmepistolen. Först var det en dieselanordning, och senare visade el- och gaspistoler. Det amerikanska företaget Master tog direkt del i deras skapande.

Enheten skapar en kraftfull varm ström av luft på grund av värmeelementet och luftflödet. Huvudkaraktäristiken hos enheten är dess värmeffekt, beroende på bränsleförbrukningen, kan det sträcka sig från 5 kW och mer.

Enhets storlek och vikt beror på dess typ, prestanda och design. Elektrisk värmepistol har en liten storlek, sin vikt är från 3 till 30 kg, den är lätt att använda, skapar en bra klimatbakgrund.Perfekt för uppvärmning av luftmassor i bostadshus och kontor. Tunga och stora vapen, med mer kraft, kommer att vara användbara för uppvärmning av stora föremål.

Mest intressant

videokamera

Hemmabio

Musikcenter