Välj mellan gas- och dieselvärmepistoler

Tillsammans med sådana krävda anordningar för uppvärmning, som konvektorer och radiatorer, är värmepistoler representerade på marknaden. Dessa är enheter som utför uppvärmning av rum och öppna zoner på kort tid och kan fungera i närvaro / frånvaro av en central värmekälla. Energielementets roll är ofta diesel eller gas. Huvudfördelen med sådana anordningar är förmågan att tillhandahålla den nödvändiga värmen i stora områden. De används i stor utsträckning inom tillverkningssektorn, och vilken värmepistol skulle vara bättre - gas eller diesel - låt oss ta en närmare titt.

 Gun välj

Huvudegenskaperna hos gasanordningen

Den gaseldade värmepistolen är den renaste värmekällan. Vid drift av anordningen är förbränningsprodukter praktiskt taget frånvarande utan förorenande omgivande luft. Elektricitet behövs endast för att starta fläkten, det möjliggör också värmeproduktion omedelbart efter påslagning utan föregående uppvärmning. Sådana värmepistoler är utrustade med ett förbränningskontrollsystem och skyddsreläförhindra överhettning.

Det viktigaste särdragen hos en gasanordning är genereringen av värmeenergi med nästan 100% effektivitet.

Gasanordningar är mycket effektiva, ekonomiska och säkra, därför är de väldigt populära på något område. Värmepistoler är efterfrågade inom byggnation, används ofta för uppvärmning av lager, växthus och boskap. För att kunna använda enheten är det nödvändigt att ha en extra gascylinder för att hålla enheten oavbruten. Trots den relativa säkerheten utövas användningen av en elektrisk pistol i vardagsrummen, eftersom den erforderliga uppvärmningseffekten uppnås vid låg effekt.

 Gasvärmepistol

Kännetecknet och parametrarna för pistolen på dieselbränsle

Dieselvärmepistoler har stora fördelar, men deras omfattning är mer begränsad. Bränslet i dessa enheter levereras med en pump eller kompressor, termisk luftflöde ställer in elfläkten. För autonom drift installeras en termostat, timer och flamskontrollsystem. Enligt arbetsprincipen är de indelade i två typer:

 1. anordning direkt uppvärmning Den kan endast användas i rum med god ventilation, eftersom förbränningsprodukterna släpps direkt i omgivande luft. Osäker för användning på platser där människor är ständigt eller arbetar.
 2. enhet indirekt uppvärmning låter dig värma luften med hög kvalitet, medan avgaserna släpper ut med hjälp av specialiserade skorstenar.

Värmepistolens tekniska egenskaper direkt typ av uppvärmning Låt inte den användas för uppvärmning av bostäder. Förbränningsprodukterna ska inte ackumuleras i rummet, därför är det nödvändigt att säkerställa regelbunden ventilation för att kunna fylla utrymmet med syre.Sådana enheter är mest efterfrågade och optimalt lämpade för uppvärmning av tvättstugor. Har stor utbredning inom jordbruket.

Dieselpistoler av indirekt typ av värme kan användas i verkstäder, garage och i produktion, med förbehåll för alla regler och föreskrifter. På grund av den speciella utformningen av de utsedda avgasutsläppsförbindelserna utanför rummet kan de användas i trånga områden, där arbetsflödet utförs direkt.

 Diesel pistol

Dieselvapen av någon typ är effektiva för avfrostning eller torkningsmaterial. De tillåter dig att påskynda torkningsprocessen av trä, och är därför allmänt tillämpliga inom träbearbetningsindustrin, liksom i möbelfabriker. De är en oumbärlig värmekälla, så att du snabbt kan justera stadierna i reparationsarbetet, snabbt torka den behandlade ytan på väggarna och taket.

För uppvärmning av stora områden är dessa de mest ekonomiska enheterna, eftersom konsumtionen av fotogen eller dieselbränsle är ca 1 liter per timme medan du kan värma upp rummet upp till 250 m3.

Trots alla fördelar är det fel - det är ganska tung utrustning,som är föremål för rörelse med hjälp av speciella transportörer med hjul.

Fördelar och nackdelar med anordningar

Vid val av nödvärmesystem måste alla fördelar och nackdelar med enhetens drift väga i varje enskilt fall. Med tanke på driftsförhållandena kan det vara det bästa alternativet för både gas och diesel. Flera faktorer kan påverka valet:

 • enkel drift;
 • sparar värmekällans förbrukning;
 • kostnaden för brännbart material;
 • dimensioner och villkor för transport
 • applikationsområde;
 • uppvärmningsområde;
 • säkerhet;
 • tillförlitlighet.

Var och en av alternativen för värmepistol har sina egna fördelar. Huvuddelen är att de sammanfaller med prioriteringarna i enhetens funktion. Gasenhet till en kostnad billigare, men du behöver någonstans att fylla på flytande gasreserverom det inte finns någon koppling till den centrala gasledningen. Dieselbränsle är lättare att köpa och lagra, men sådana enheter är ganska tunga, vilket begränsar deras rörlighet. Om det inte finns något behov av att ständigt flytta värmepistolen från plats till plats och använda den som ett stationärt värmeelement, kan denna parameter ignoreras.

 Stationär pistol

Om vi ​​överväger effektiviteten av uppvärmning, om nödvändigt, oregelbundet arbete passar bättre gaspistoler. De värmer rummet mycket snabbare och transporteras lätt. På grund av att förbränningsprodukterna inte är tillgängliga kan enheterna användas fritt i bostadslokaler. Tvärtom är dieselenheter farliga för människors hälsa på grund av ackumulering i luften av avfall från driften av enheten.

För att bestämma den optimala typen av värmepistol, jämföra de tekniska egenskaperna hos enheten med individuella behov, liksom den ekonomiska möjligheten att använda sådana värmeanordningar.

Rekommendationer när du väljer enhetstypen

För att få det mest fördelaktiga köpet av en bra enhet för snabb uppvärmning av stora ytor är det nödvändigt att bestämma följande punkter:

 1. Enheten behövs för permanent arbete eller kommer att användas efter behov.
 2. Bestäm installationsplatsen och ange förmågan att uppfylla de nödvändiga säkerhetsstandarderna och brandbestämmelserna.
 3. Att besluta om optimal enhetseffekt. Oavsett typ av enhet bestäms den erforderliga belastningen genom att multiplicera rummets volym,Den maximala möjliga temperaturskillnaden i gatan och i rummet, samt en koefficient från 0,6 till 4 (beroende på graden av kapitalstruktur och väggisolering). Ju mindre praktiska byggmaterial som används vid byggandet av lokalerna, desto större är indikatorns hastighet.

Det finns många modeller av värmepistoler på marknaden som gör det möjligt att snabbt värma upp rummet till önskad temperatur. De mest populära modellerna av gasvärmeenheter är Master och Caliber, diesel - Master och Elitech. Oavsett vilken typ av värmeenergi källa är enheterna lika kapabla att tillhandahålla en given temperaturreglering av vilken byggarbetsplats som helst, växthus och någon annan typ av rum.

Kommentarer: 0
Fortsätter temat:
betyg

Vilken värmepistol är bättre för förvärv, råd för valet av den bästa modellen. Översikt och värdering av värmepistoler, de viktigaste egenskaperna, fördelarna och nackdelarna, det faktiska priset.

videokamera

Hemmabio

Musikcenter