fläkt

En fläkt är en apparat som skapar luftrörelse och används för ventilation av rum, kylutrustning och andra ändamål. De axiella fläktarna var baserade på en Leonardo da Vinci-helikopter, som inte flyger, men skapade en stark vind. År 1832 uppfinde generaldirektör A. Sablukov en centrifugalfläkt, som, efter att uppfinningen förbättrats av författaren, blev allmänt använd i Ryssland och i andra länder.

Huvudsakligen producerade elektriska anordningar, bestående av en uppsättning roterande blad, inneslutna i anordningens kammare och drivna av en elektrisk motor.

Inhemska fläktar ger luftinflöde och utflöde i olika rum. Ibland är de utrustade med automatik för att slå på och stänga av enheten, timer och sensorer. Vanligtvis är hushållsventilationsanordningar av plast. Av typerna är indelade i centrifugal, axial, fönster och andra typer. Men främst axialfläktar används i vardagen, med en enkel design, låg strömförbrukning och hög prestanda.

Vilken ventilator som helst väljs, är dess huvudegenskaper: luftflöde, tryck, hastighet, strömförbrukning, effektivitet och ljudnivå.

videokamera

Hemmabio

Musikcenter