Välja professionell airbrush

Under sin verksamhet står de mest olika kategorierna av mästare inför behovet av att utföra ganska noggranna målningsjobb. Till exempel applicerar tunna lager eller bearbetar små ytor. Samtidigt är det viktigt för konstnärer att inte bara kunna handla i små volymer av färg utan också för att uppnå hög detalj, precis att dra tunna linjer utan att kollidera med streck. Spruta pistol kan inte erbjuda sådana funktioner. Därför är det värt att välja en airbrush för att lösa både subtila konstnärliga och en mängd olika designuppgifter med stor bekvämlighet.

Vad är en airbrush och hur det skiljer sig från sprutpistolen

Tekniskt sett, om vi tänker på en rent teknisk lösning, är airbrushen inte annorlunda än sprutpistolen. Här är allt vanligt för mekanisk färgning funktionella enheter:

 • en kompressor;
 • undervattenslang;
 • färgtank;
 • justeringsmedel;
 • startelement och utrustning.

 Airbrush med kompressor

Samtidigt är en airbrush en anordning för framför allt bra arbete. Mängden applicerad färg är obetydlig, huvudskillnaden från sprutpistolen är den lilla punktstorleken och den minsta tjockleken hos det bildade skiktet.

Airbrush skiljer sig från airbrushen genom närvaron av noder som är direkt ansvariga för variationen i färgningens art. Det är utbytbart munstycke med olika diametrar, liksom en justeringsnål, som ändrar arbetsfluidets flöde. Dessutom har foderförändringssystemet högre noggrannhet och känslighet. Till skillnad från sprutpistolen arbetar enheten med små volymer färg och luftflöde.

Utnämning och airbrush-funktioner

Trots sin lilla storlek behövs en airbrush för en ganska bred publik av konsumenterna, eftersom det kan lösa ett stort antal uppgifter. Med hjälp hjälper de nästan fotografiska kvalitetsbilder med fina detaljer. Enhetsburk används av designers i speciellt målningsarbeten, för att måla små områden, skapa kantning. I princip hanterar en speciell airbrush för airbrushing med låg kompressorkapacitet den senaste arbetslistan. Att ha ett ganska mångsidigt verktyg är dock alltid bekvämare.

 Airbrush målning

Det funktionella syftet med en airbrush beror först och främst på munstycket med ett munstycke. Dess diameter indikerar direkt det arbete som kan utföras med hög prestanda.

 1. Munstycke från 0,15 till 0,18 mm kan du göra mycket tunna linjer, för att detaljera bilden, för att skapa mycket konstnärliga produkter.
 2. Diameter från 0,2 till 0,3 mm anses vara den mest lämpliga för den genomsnittliga typen av arbete. Med ett sådant munstycke är det lätt att skapa relativt små detaljer och samtidigt arbeta med färg på området, applicera likformiga lager.
 3. Munstycke 0,4-0,6 mm arbeta på ett stort område.Detta är ett användbart verktyg för väggdekoratorer intresserade av att skapa kantning. Modellen med ett tjockt munstycke används framgångsrikt för applicering av lacker, primers. En sådan pneumatisk assistent gör att du kan rita trappens och trappans kant, för att snabbt och bekvämt kunna utföra andra, ganska känsliga arbeten som är svåra att utföra med en borste och omöjligt med en airbrush.

Det är enligt munstyckets egenskaper att huvudanalysen görs innan du köper en produkt.

Det är viktigt! Mycket populära modeller som tillåter användning av olika munstycken. En professionell airbrush, till exempel, har nödvändigtvis flera utbytbara munstyckshuvuden med en annan diameter av utloppet.

Justera nålen - En annan del av designen som utökar funktionaliteten. Flytta den till munstyckets kant eller trycka den bakåt, det är lätt att ändra volymen av den medföljande färgen, uppnå önskad skikttjocklek eller överlappningsförhållande.

 Airbrush design

Tips! Om det är möjligt, är det bättre att välja en airbrush med så bra som möjligt justering av nålpositionen och tillförlitlig fixering av sin position.

Typer av airbrushes

Under känsligt arbete spelar färgens konsistens, kompressorns egenskaper och den tillgängliga justeringsmekanismen en viktig roll. Börjande artister kommer också att dra nytta av möjligheten att blanda färger separat, uppnå önskad färg och vid behov genomföra en ytbeläggning. Det är för den vanliga mekaniken och karaktären av arbetet, liksom personliga preferenser är valet av airbrush.

Airbrush med kompressor är ett ganska stort segment av produkter på marknaden som skiljer sig åt i designfunktionerna. En modell fungerar bra med flytande färg, den andra kommer att göra ett utmärkt jobb med en tjock komposition. Airbrushes finns i olika kontroll- och startprogram.

Flöde och låsbar

Huvudskillnaden mellan olika modeller är i typen av startkontroll.. Flödande luftpistol har inte sitt eget sätt att justera. Luftförsörjningen från kompressorn sker vid starten. Operatören trycker på pedalen, varefter genast börjar flödet av färg-luftblandning.

Låsbara modeller mer funktionell. De ger framför allt större handlingsfrihet och komfort i arbetets utförande.Lufttillförseln från kompressorn startar efter tryckning av avtryckaren på luftpistolen. Dessutom har låsbara enheter ofta ett system för att styra flödes- och färgförbrukning.

Intern och extern blandning

Paint i airbrushen kan blandas direkt inuti enheten. Den använder undervattensrör. På detta sätt uppnås noggrann dosering, likformigheten hos färg-luftblandningens egenskaper. Denna typ av airbrush kallas intern blandning. Det ger precision, justerar flödet med en nål, andra möjligheter, inklusive olika färgmekanik. En sådan anordning är ganska komplicerad och dyr.

enheter utomhusblandning De utmärks av enkel konstruktion och visas till nybörjare. Färgen sprutas in i dem omedelbart efter det att den läcker ut ur tanken, på grund av att luften tas ut från kompressorn. På mekaniken hos den externa blandningsmodellen är det mycket lik sprutpistoler, med en stor diameter av munstycket, de är ett idealiskt verktyg för att färga bakgrunden eller områdena i stort område.

 Aerograph

Enstaka luftbrush extern blandning

Enkelt dubbelverkande

Justeringsfrihet är ett annat kriterium genom vilket en automatisk airbrush eller annan modell väljs. Enheterna skiljer sig åt i de funktioner som erbjuds.

Enstaka åtgärder betyder justering av endast en luftfärgsblandningsparameter. Det kan tillverkas med luftflöde. Pistolgreppet är utrustat med en mekanism som ändrar flödet. Det är möjligt att få antingen en liten färgförbrukning för noggrannt arbete med ett tunt lager eller intensiv för åtgärder på stora områden.

Det är viktigt! När man kontrollerar färgflödet är det enkelt att ändra färgens intensitet, vilket är lämpligt för personer som föredrar att flytta instrumentets handtag i praktiskt taget konstant hastighet.

Dubbel beroende åtgärd innebär en samtidig förändring av flödet av färg och luft. En regulator gör att du kan arbeta med små delar med minsta flöde eller för att bearbeta ett stort område samtidigt som volymen av luftfärgblandning ökar. I båda fallen är dess egenskaper nästan oförändrade. Endast matning per tidsenhet är reglerad.

De flesta möjligheter ger enheten oberoende dubbelverkande. I detta fall byter regulatorn färgflödet och luften separat. Detta låter dig välja koncentration och volym av den färdiga blandningen. Byte av kontrollpinne ner - Operatören ökar luftflödet, fram och bakåt - ändrar volymen av den medföljande färgen.

Typer av arkivering

Luftbränslen skiljer sig åt i typen av färgtillförsel till blandningszonen. Att välja en modell med en viss mekanik bör du fokusera på de typer av färger som du måste jobba oftare.

Sifonfoder

Det här är en klassiker av genren, en enkel konstruktion, byggd på Bernoulli-lagen. Färgflaskan ligger längst ner på handtaget. När luft appliceras passerar flödet genom det tunna munstycket direkt över slutet av det färgstarka färgröret. Trycket i denna zon sjunker kraftigt, vilket gör att förbrukningsvaran stiger.

Det är viktigt! På den här principen är de flesta sprutpistoler byggda, det används även i amatörluftbränslen utan kompressor, vars luftkälla är en gummipäron.

 Sifonöverföring

Gravity Feed

Airbrush med gravitation feed capable arbeta med medelflödesfärger. Det använder sig av två mekaniker samtidigt.Färgen kommer under egen vikt från en behållare som ligger ovanför handtaget. Dessutom fungerar Bernoulli-lagen på grund av åtgärden av en snabbflytande luftström.

 Gravity Feed

Hybridmatning

Hybridmatningsanvändning övertryck. Det kan antingen vara en syphon med ett lägre arrangemang av en behållare med färg eller med en övre behållare av handtaget. Airbrushes med denna typ av mat kan fungera med mycket tjocka färger. Med hybridmekaniker ökar krafterna som verkar på färgen avsevärt. Till Bernoulli-effekten läggs yttre tryck till förbrukningsmaterialets massa, ibland överstiger atmosfärstrycket.

Airbrushing utrustning kit

När du utför det nödvändiga arbetet, har konstnärer inte alltid en energikälla, ett växelströmsnät. Därför betraktas airbrush som en separat uppsättning utrustning som kan arbeta från cylindrar. Det är möjligt att ansluta både små, med ett litet tryck och massiva tankar med komprimerad gas till den.

erbjöd nyckelfärdiga lösningar - Airbrush med kompressor - bekvämare för nybörjare. De håller den nödvändiga balansen mellan maximalt fläktmatning och sprutkapaciteten,och även andra parametrar av systemet. Listan över funktioner hos sådana kit är dock ganska blygsam. Professionella designers föredrar att montera sin egen uppsättning komponenter och utrustning.

Airbrush med pistolgrepp

Detta är systemets huvudsakliga verkställande organ. En airbrush väljs utifrån olika kriterier som delvis beskrivs ovan. En stor roll spelas av blockstorleken, dess massa, placeringen av regulatorer, färgtankar, slangtillförsel och andra designegenskaper.

 Pistol grepp

Tryckregulator

Detta element utför flera funktioner samtidigt:

 • begränsar det maximala trycket för airbrushen;
 • möjliggör snabba justeringar;
 • är ansvarig för den totala maximala prestandan, volymen av färgblandningen bildad per tidsenhet.

Det är viktigt! Metalltrycksregulatorn är oumbärlig när man arbetar med gasflaskor som luftkälla för airbrush.

 Tryckregulator

Fuktfälla

Denna nod behåller onödig fuktighetkommer från kompressorn. Detta säkerställer stabiliteten hos parametrarna i färgblandningen, säkerställer optimala adhesionsegenskaper och fluiditeten hos det applicerade skiktet.En avfuktare är en garanti för att onödigt stänk eller blott inte kommer att uppstå på ytan.

 Fuktfälla

Reducer

Knuten ger tröst av arbetaren och bekvämlighet med att justera parametrarna för inkommande luft. Det utför flera funktioner:

 • reglerar och mäter tryck, för vilket det är utrustat med en tryckmätare;
 • utför bra avlägsnande av fukt
 • stabiliserar flödet, neutraliserar trycksteg som genereras av kompressorer.

Enheten har små dimensioner och vikt, den är installerad direkt mellan slangen och airbrushhandtaget, hela tiden inom operatörens räckvidd.

 Fuktseparatorn och växellådan

Inloppsslang

Det viktigaste som en konstnär borde ha till sitt förfogande är handlingsfrihet och manövrerbarhet. Därför är valet av matningsslangen för airbrush av stor betydelse. De måste vara slitstarka, gjorda av gummi med nylonflätat eller speciell plast.

Tips! Idag är de flesta val på marknaden spiralslangar. Träning visar emellertid att de i arbetsprocessen tenderar att vrida sig. Därför skulle det bästa valet vara en enkel linjär slang med en längd som är lämplig för utförandet av ett projekt.

 Inloppsslang

Den sista enheten i uppsättningen utrustning för airbrushing kan vara oljefilter. Det kommer endast behövas av konstruktörer som använder skruv eller andra typer av kompressorer som tillåter droppar av olja att komma in i luftutloppsbanan. Filtret säkerställer att de avlägsnas, och ingen effekt på färgblandningens egenskaper.

slutsats

Airbrush är ett ganska nytt verktyg för de flesta designers, men visar dock växande popularitet. Det måste väljas noggrant med hänsyn till alla funktioner i användningen. Felaktigt vald modell kommer inte bara att tillgodose behoven hos ägaren, men kan också orsaka stor besvikelse. I motsats till detta kommer en bra airbrush att erbjuda en funktionalitet och låter konstnären inte bara avslöja sina förmågor utan också att förvärva nya färdigheter.

Kommentarer: 0
Fortsätter temat:

videokamera

Hemmabio

Musikcenter