Avgaslucka

En köksfläkt är en apparat för rengöring av köksrum från lukt, rök och sot som genereras under tillagningen. Om det inte finns några avgaser kan de utsända skadliga ämnena skada människors hälsa och leda till kontaminering av rätter, väggytor och fönster i köket, förstöra köksmöbler och gardiner.

Det är känt att de första huvorna uppträdde under XX-talet, men tyvärr är namnet på den person som gjorde revolutionen i köket glatt. Det är bara känt att enheten uppfanns för att avlägsna lukt, men efter att ha gått igenom moderniseringsbanan började huven att utföra andra funktioner.

Enligt driftsättet kan tre typer av enheter särskiljas. Flödar, där den smutsiga luften släpps ut från rummet genom ventilationsaxeln. Cirkulerande, där gruvan är frånvarande, och förorenad luft rengörs med filter och återvänder till rummet. Och den kombinerade typen, som har förmågan att välja önskat driftssätt från de två första.

Vid val av en enhet bör man ta hänsyn till inte bara typerna utan även utformningen, typerna av fästing av enheten, tillverkarens företag, modellen, samt pris och personliga preferenser, vilket också är viktigt vid utformningen av köket.

videokamera

Hemmabio

Musikcenter